Zbiorniki ciśnieniowe (butle z powietrzem)

Celem kursu na zbiorniki ciśnieniowe jet teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydatów do uzyskania kwalifikacji do napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 oraz do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.
Kurs realizujemy na:

 1. gazy sprężone
 2. gazy skroplone

Warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończona co najmniej szkoła podstawowa oraz ukończone 18 lat.

TEMATYKA SZKOLENIA

 • Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy
 • Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
 • Informacje szczegółowe o gazach
 • Konstrukcja zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry
 • Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu
 • Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne i etykiety ostrzegawcze
 • Napełnianie zbiorników – czynności robocze i kontrolne
 • Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych
 • Samokształcenie

ZAKRES KURSU

 • znajomość budowy zbiorników ciśnieniowych przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 powietrzem
 • znajomość działania urządzeń zabezpieczających
 • praktyczne umiejętności obsługi
 • ustawa o dozorze technicznym oraz inne akty prawne
 • przepisy BHP i P. Poż

Cena kursu zawiera:

 • kurs na napełnianie ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3

KURS OBEJMUJE 25 GODZIN WYKŁADOWYCH I 7 GODZIN PRAKTYCZNYCH

Cena kursu nie zawiera:

 • koszt egzaminu przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego 171,94 zł