Uprawnienia

Centrum Szkoleń Specjalistycznych ASPEKT z siedzibą w mieście Częstochowa posiada wszystkie wymagane uprawnienia zapewniające najwyższą jakość kształcenia:

  • wpis do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Kursy Dokształcające 88/2011/RKD,
  • wpis do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodek Szkolenia numer: 72.

Ośrodek posiada ponadto niezbędne uprawnienia wymagane do prowadzenia działalności gospodarczej:

  • numer w ewidencji działalności gospodarczej: 3399,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy: 771-229-43-32.

Aspekt - Zaświadczenie

Aspekt - Zaświadczenie