Szkolenie z zakresu sternik motorowodny odbywa się na zbiorniku wodnym w Poraju i jest podzielone na cześć teoretyczną i praktyczną (pływanie motorówką pod okiem instruktora). By przystąpić do szkolenia należy mieć ukończone czternaście lat.

Szkolenie zakończone jest egzaminem Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Zdobyte kwalifikacje uprawniają do:

  • Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych.
  • Prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich
    wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od
    brzegu, w porze dziennej.

Osoby poniżej 16 lat mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach o mocy do 60 kW.

Zachęcamy do sprawdzenia aktualnej ceny kursu na sternika motorowodnego w naszym ośrodku szkoleń. Przykładamy najwyższych starań, aby osoba odbywające szkolenie zdobyła niezbędną wiedzę teoretyczną, jak i nabyła wymaganych umiejętności praktycznych.

Kurs sternik motorowodny Częstochowa – Poraj

Szkolenie pozwalające na zdobycie uprawnień sternika motorowodnego odbywa się na zalewie wodnym w Poraju niedaleko Częstochowy.

Kurs sternik motorowodny Zarzęcin – Zalew Sulejowski

Oferujemy również kursy na sternika motorowodnego odbywające się na Zalewie Sulejowskim w miejscowości Zarzęcin. Szkolenia prowadzone są przez ośrodek Korsarz w Zarzęcinie.