Kursy ADR dotyczą międzynarodowej konwencji obowiązującej w 46 krajach skupiającej się na przewozie towarów i ładunków niebezpiecznych. Została ona ratyfikowana przez Polskę w roku 1957, a same przepisu zawarte w umowie ADR nowelizowane są co dwa lata.

Aktualnie (od 2003 roku) przewoźnicy, firmy zajmujące się transportem drogowym towarów niebezpiecznych czy też odbiorem i wysyłaniem towarów niebezpiecznych muszą podjąć współpracę z doradcą ds. bezpieczeństwa (Doradca ADR). Zadaniem doradcy ADR jest dbanie o spełnienie wymagań przewidzianych w konwencji poprzez realizowanie przewidzianych do tego procedur bezpieczeństwa oraz sporządzanie wymaganych rocznych sprawozdań dla urzędu wojewody.

Na umowę ADR składa się jej część właściwa oraz para załączników A i B. W przypadku jej nowelizacji obowiązuje ona nieobligatoryjnie od 1 stycznia danego roku, a od 1 lipca przyjmuje ona postać obligatoryjną.

Kursy ADR – Umowa – załącznik A

Załącznik A zawiera podział materiałów niebezpiecznych w obrębie 13 klas zagrożeń wraz ze szczegółową klasyfikacją poszczególnych klas.

KLASA

1 Materiały i przedmioty wybuchowe
2 Gazy
3 Materiały ciekłe zapalne
4.1 Materiały stałe zapalne
4.2 Materiały samozapalne
4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
5.1 Materiały utleniające
5.2 Nadtlenki organiczne
6.1 Materiały trujące
6.2 Materiały zakaźne
7 Materiały promieniotwórcze
8 Materiały żrące
9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Kursy ADR – Umowa – załącznik B

Załącznik B umowy ADR zawiera:

  • wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów w tym m.in. przyczep, cystern, kontenerów i kontenerów-cystern
  • dodatkowe wyposażenie jednostek transportowych
  • wymagania w stosunku do załogi pojazdów;
  • wymagania dotyczące osób uczestniczących w przewozie
  • dokumentacja wymagana przy przewozie
  • wymagania nadzorowania pojazdów oraz ograniczenia przejazdu przez tunele

W Internecie (np. na Wikipedii) można zaczerpnąć również większej ilości informacji odnośnie transportu ADR.

Na kursy ADR w naszym ośrodku szkoleń obowiązuje ogólny cennik szkoleń wraz z możliwością indywidualnej negocjacji cen.

Aktualnie szkolenie ADR prowadzone jest z możliwością współfinansowania przez Fundusz Pracy w zakresie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).