Celem kursu na zbiorniki ciśnieniowe jet teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydatów do uzyskania kwalifikacji do napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 oraz do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.
Kurs realizujemy na:

 1. gazy sprężone
 2. gazy skroplone

Warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończona co najmniej szkoła podstawowa oraz ukończone 18 lat.

Zajrzyj do cennika, aby poznać aktualną cenę kursu na zbiorniki ciśnieniowe (butle z powietrzem).

Kurs zbiorniki ciśnieniowe Częstochowa

Tematyka szkolenia

 • Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy
 • Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
 • Informacje szczegółowe o gazach
 • Konstrukcja zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry
 • Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu
 • Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne i etykiety ostrzegawcze
 • Napełnianie zbiorników – czynności robocze i kontrolne
 • Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych
 • Samokształcenie

Zakres kursu na zbiorniki ciśnieniowe

 • znajomość budowy zbiorników ciśnieniowych przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 powietrzem
 • znajomość działania urządzeń zabezpieczających
 • praktyczne umiejętności obsługi
 • ustawa o dozorze technicznym oraz inne akty prawne
 • przepisy BHP i P. Poż

Cena kursu zawiera:

 • kurs na napełnianie ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3

KURS OBEJMUJE 25 GODZIN WYKŁADOWYCH I 7 GODZIN PRAKTYCZNYCH

Cena kursu nie zawiera:

 • koszt egzaminu przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego 171,94 zł