Aspekt - Centrum Szkoleń Specjalistycznych

Badania psychologiczne kierowców

Centrum szkolenia kierowców Aspekt stara się zapewnić najbardziej kompleksowy zestaw usług w swojej dziedzinie. Dlatego w czynny sposób współpracujemy z gabinetem lekarza medycyny pracy, który prowadzi badania psychologiczne kierowców we wskazanym zakresie dla: Kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii, Kierowców zawodowych (ciężarówki, autobusy, taxi, przewóz osób, rzeczy, itp.), Osób skierowanych przez organy kontroli drogowej […]
Read More
Aspekt - Centrum Szkoleń Specjalistycznych

Europejski Certyfikat Kompetencji Zawodowej

Głównym celem szkolenia na Europejski Certyfikat Kompetencji Zawodowej jest przygotowanie przewoźników do podjęcia działalność gospodarczej w zakresie transportu drogowego: rzeczy lub osób, a także pośrednictwa w przewozie rzeczy (spedycji). Udzielamy przewoźnikom i ich kierowcom informacji niezbędnych do funkcjonowania w ramach polskiego transportu w Unii Europejskiej. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym z zakresu kompetencji zawodowych w […]
Read More
Aspekt - Centrum Szkoleń Specjalistycznych

Szkolenia okresowe kierowców

Szkolenia okresowe kierowców wykonywane są co 5 lat. Dawniej szkolenia okresowe znane były pod nazwą: kursy dokształcające na przewóz rzeczy i osób. Wymagane są od osób, które zdobyły prawko jazdy kat. C przed dniem 10.09.2009 lub D przed dniem 10.09.2008 oraz od osób, które zdobyły owe kategorie po wskazanych datach i posiadają kwalifikację wstępną (kwalifikację […]
Read More
Aspekt - Centrum Szkoleń Specjalistycznych

Kursy ADR

Kursy ADR dotyczą międzynarodowej konwencji obowiązującej w 46 krajach skupiającej się na przewozie towarów i ładunków niebezpiecznych. Została ona ratyfikowana przez Polskę w roku 1957, a same przepisu zawarte w umowie ADR nowelizowane są co dwa lata. Aktualnie (od 2003 roku) przewoźnicy, firmy zajmujące się transportem drogowym towarów niebezpiecznych czy też odbiorem i wysyłaniem towarów […]
Read More
Aspekt - Centrum Szkoleń Specjalistycznych

Kwalifikacja wstępna, uzupełniająca, przyspieszona

Kwalifikacja wstępna, uzupełniająca, przyspieszona kat. C, C+E, C1, C1+E oraz D, D+E, D1, D1+E przeznaczona jest dla osób, które pragną zdobyć uprawnienia umożliwiające wykonywanie pracy kierowcy zawodowego w zakresie samochodów ciężarowych (C, C+E, C1, C1+E) jak i autobusów (D, D+E, D1, D1+E). Dla kategorii C oraz D kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną należy zrobić […]
Read More