Aspekt - Centrum Szkoleń Specjalistycznych

Zbiorniki ciśnieniowe (butle z powietrzem)

Celem kursu na zbiorniki ciśnieniowe jet teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydatów do uzyskania kwalifikacji do napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 oraz do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.Kurs realizujemy na: gazy sprężone gazy skroplone Warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończona co najmniej szkoła podstawowa oraz ukończone 18 lat. Zajrzyj do cennika, aby […]
Read More
Aspekt - Centrum Szkoleń Specjalistycznych

Badania psychologiczne kierowców

Centrum szkolenia kierowców Aspekt stara się zapewnić najbardziej kompleksowy zestaw usług w swojej dziedzinie. Dlatego w czynny sposób współpracujemy z gabinetem lekarza medycyny pracy, który prowadzi badania psychologiczne kierowców we wskazanym zakresie dla: Kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii, Kierowców zawodowych (ciężarówki, autobusy, taxi, przewóz osób, rzeczy, itp.), Osób skierowanych przez organy kontroli drogowej […]
Read More
Kurs sternik motorowodny - Aspekt - Częstochowa, Poraj

Kurs sternik motorowodny

Szkolenie z zakresu sternik motorowodny odbywa się na zbiorniku wodnym w Poraju i jest podzielone na cześć teoretyczną i praktyczną (pływanie motorówką pod okiem instruktora). By przystąpić do szkolenia należy mieć ukończone czternaście lat. Szkolenie zakończone jest egzaminem Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Zdobyte kwalifikacje uprawniają do: Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych. Prowadzenie […]
Read More
Aspekt - Centrum Szkoleń Specjalistycznych

Europejski Certyfikat Kompetencji Zawodowej

Głównym celem szkolenia na Europejski Certyfikat Kompetencji Zawodowej jest przygotowanie przewoźników do podjęcia działalność gospodarczej w zakresie transportu drogowego: rzeczy lub osób, a także pośrednictwa w przewozie rzeczy (spedycji). Udzielamy przewoźnikom i ich kierowcom informacji niezbędnych do funkcjonowania w ramach polskiego transportu w Unii Europejskiej. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym z zakresu kompetencji zawodowych w […]
Read More
Aspekt - Centrum Szkoleń Specjalistycznych

Szkolenia okresowe kierowców

Szkolenia okresowe kierowców wykonywane są co 5 lat. Dawniej szkolenia okresowe znane były pod nazwą: kursy dokształcające na przewóz rzeczy i osób. Wymagane są od osób, które zdobyły prawko jazdy kat. C przed dniem 10.09.2009 lub D przed dniem 10.09.2008 oraz od osób, które zdobyły owe kategorie po wskazanych datach i posiadają kwalifikację wstępną (kwalifikację […]
Read More
Aspekt - Centrum Szkoleń Specjalistycznych

Kurs na wózek widłowy

Posiadanie kwalifikacji i odbytych szkoleń na operatora wózka widłowego staje się coraz powszechniej wymaganym standardem zarówno w naszym kraju jak i zagranicą. Uprawnienia te pomagają podnieść swoje kwalifikacje w pracach wchodzących w dziedziny magazynów, transportu jak i szeroko rozumianego handlu. Kurs na wózek widłowy obejmuje zakres wiedzy teoretycznej z obsługi wózka widłowego jak i części […]
Read More
Aspekt - Centrum Szkoleń Specjalistycznych

Kursy ADR

Kursy ADR dotyczą międzynarodowej konwencji obowiązującej w 46 krajach skupiającej się na przewozie towarów i ładunków niebezpiecznych. Została ona ratyfikowana przez Polskę w roku 1957, a same przepisu zawarte w umowie ADR nowelizowane są co dwa lata. Aktualnie (od 2003 roku) przewoźnicy, firmy zajmujące się transportem drogowym towarów niebezpiecznych czy też odbiorem i wysyłaniem towarów […]
Read More
Aspekt - Centrum Szkoleń Specjalistycznych

Szkolenia UDT

Kurs UDT (Urządzenia Dozoru Technicznego) obejmuje szkolenia z zakresu szeregu maszyn i urządzeń, do obsługi których niezbędne są następujące uprawnienia: Operator żurawi przewoźnych i przenośnych HDS oraz żurawi na przyczepach – bez ograniczeń udźwigu Operator żurawi stacjonarnych (żurawików) – bez ograniczeń udźwigu Operator żurawi samojezdnych (dźwigów) – bez ograniczeń udźwigu Operator wciągników i wciągarek ogólnego […]
Read More