Aspekt - Centrum Szkoleń Specjalistycznych

Kwalifikacja wstępna, uzupełniająca, przyspieszona

Kwalifikacja wstępna, uzupełniająca, przyspieszona kat. C, C+E, C1, C1+E oraz D, D+E, D1, D1+E przeznaczona jest dla osób, które pragną zdobyć uprawnienia umożliwiające wykonywanie pracy kierowcy zawodowego w zakresie samochodów ciężarowych (C, C+E, C1, C1+E) jak i autobusów (D, D+E, D1, D1+E). Dla kategorii C oraz D kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną należy zrobić […]
Read More