Kwalifikacja wstępna, uzupełniająca, przyspieszona kat. C, C+E, C1, C1+E oraz D, D+E, D1, D1+E przeznaczona jest dla osób, które pragną zdobyć uprawnienia umożliwiające wykonywanie pracy kierowcy zawodowego w zakresie samochodów ciężarowych (C, C+E, C1, C1+E) jak i autobusów (D, D+E, D1, D1+E).

Dla kategorii C oraz D kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną należy zrobić w przypadku, jeżeli były one zdobyte po wskazanych datach:

kat. C – 10.09.2009 r.,
kat. D – 10.09.2008 r.

W przypadku gdyby obie wskazane kategorie zdobyte były po przedstawionych powyżej datach, należy zrobić na jedną z nich kwalifikację wstępną (lub kwalifikację wstępną przyspieszoną), natomiast na drugą wymagana będzie kwalifikacja uzupełniająca lub kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona.

Jeżeli natomiast obie kategorie zdobyte były przed wskazanymi datami, obowiązuje wówczas wykonywanie jedynie szkolenia okresowego, które wykonywać należy w odstępach 5 lat na jedną z wybranych kategorii.

Na szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnej, uzupełniającej, przyspieszonej obowiązują ceny szkoleń, które podlegać mogą indywidualnym negocjacjom.

Do chwili obecnej zdawalność egzaminu po odbyciu szkolenia na kwalifikację wstępną przyspieszoną w naszym ośrodku wynosi 100%!!

Uprawnienia twarde – Kwalifikacja wstępna

Twarde uprawniania stanowią podstawę rozwoju kadr w branży transportowej. Nasz ośrodek zdobył dofinansowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w postaci programu Kapitał Ludzki w związku z prowadzeniem szkoleń na uprawnienia twarde z zakresu kat. C, C+E kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Dzięki udziałowi w programie Kapitał Ludzki szkolenia prowadzone jest w formie bezpłatnej (standardowe ceny tego typu szkoleń sięgają granicy 8000zł)!!